Adresas: 
Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėda
Tel.: 46-314750

El. paštas: 
radastele@hotmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.radasteleklaipeda.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

„Radastėlėje“ įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Čia krykštauja vaikai, čia pažinimas lengvas“, „Priešmokyklinio ugdymo programa“, „Bendradarbiavimo su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi“, „Zipio draugų“ bei kitos programos, vykdomi įvairūs projektai, organizuojami renginiai įstaigoje ir mieste. Pedagogai siekia vieno tikslo - vaikui darželyje turi būti linksma ir įdomu, jis turi gauti kuo daugiau įspūdžių ir žinių.

 

2009 metais toliau įgyvendinama Čikagos Ilinojaus universiteto Slaugos fakulteto „Sveikos gyvensenos ugdymo vaikų darželiuose programa“, buvo vykdoma sveikatinimo veikla - judėjimo poreikio tenkinimas rytinės mankštos, sporto užsiėmimų, pasivaikščiojimo metu, vyko papildoma veikla - šokio pamokėlės – vaikų aktyvumui skatinti. Siekiant paįvairinti vaikų judriąją veiklą, įstaiga įsijungė į Lietuvos futbolo federacijos vykdomą projektą „Futboliukas“, atnaujino sporto salės inventorių. Pedagogai aktyviai dalyvavo organizuojamuose seminaruose vaikų sveikatinimo klausimais, patys skaitė pranešimus įstaigoje. Tenkinant tėvų lūkesčius vaikų sveikatingumo klausimais, šis darbas bus tęsiamas ir ateityje.

 

2009 metais įstaiga kartu su MLI muziejumi vykdė projektus „Saulės kelias“, „Vaikystė muziejaus šviesoje“ ir kt., tad įstaigoje ir muziejaus salėse šventėme visas kalendorines metų šventes, į kurias pasidžiaugti vaikų kūryba atvyko tėveliai, bendraamžiai iš kitų ugdymo įstaigų, miesto pedagogai. Didelio dėmesio susilaukė ir jungtinė „Kiemo šventė“ kurioje viename būryje šoko visų grupių vaikai. Ugdytiniai dalyvavo ir miesto įstaigose organizuojamose parodose, konkursuose („Giest lakštingalėlis“, Skaitovų konkursas, piešinių parodos vaikų ligoninėje, Girulių bibliotekoje). Vienas iš jų- skaitovų konkursas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti- vyko „Radastėlės“ patalpose.